Kontaktid

Kas Te soovite saada teavet või saata tagasisidet?

Teie küsimused ja arvamused on meile olulised ja need suunatakse vastamiseks Natural Pharmaceuticals Grupis sobiva ametikoha ja isiku juurde. Aitamaks meil teile tõhusalt vastata, alustage palun alltoodud vormil oma huvivaldkonna määratlemisega. Vastame rõõmuga kõikidele teie küsimustele.

Palun täitke ära ja saatke oma sõnum alltoodud postitusvormi kaudu!

Võtke meiega ühendust

    Teie isikuandmeid töödeldakse arvamuste avaldamise, nendega tutvumise ja nendele vastamise tarvis vajaminevatel eesmärkidel ja ulatuses.

    Andmete töötleja on ettevõte Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. asukohaga Varssavi, tn Domaniewska 28, 02-672. Ülaltoodud eesmärkide realiseerimiseks võib isikuandmeid vajalikus ulatuses edastada usalduslepingute alusel koostööd tegevatele ettevõtetele. Teie andmed ei allu automatiseeritud töötlemisele, sealhulgas profileerimisele. Teile kuulub õigus töötlemise suhtes vaide sisse andmisele, juurdepääsule oma andmete sisule ja nende ülekandmisele, nende muutmisele, kõrvaldamisele või töötlemise piiramisele aga ka järelevalveorganile kaebuse esitamisele. Andmete esitamine on vabatahtlik aga „kohustuslike väljadena” tähistatud väljade täitmine on vastuse saamiseks kohustuslik. Ettevõtte isikuandmete spetsialisti kontakt: DPO@omegamarine.ee. Rohkem teavet leiate privaatsuspoliitikas.
    rohkem
    captcha