Konkurss

Iga nädal selgub uus võitja!

SINA VÕID OLLA JÄRGMINE!

Vasta küsimustele ja võid võita 50 € väärtuses MAXIMA kinkekaardi!

Õnnelike võitjate nimekirja leiad SIIT
  1. Täida alljärgnev registreerimisvorm.
  2. Registreerimine on kehtiv, kui oled Natural Pharmaceuticals klient, kes tasub oma arved tähtaegselt.
Konkursil osalemise tingimused leiad SIIT

    Teie isikuandmeid töödeldakse konkursi läbiviimse eesmärgil ja selleks vajalikus mahus. Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. (andmete kontrollija), Domaniewska 28, 02-672 Warsaw, töötleb teie isikuandmeid (i), et korraldada võistlust ning tagada sellel osalemine. Ettevõte töötleb isikuandmeid võistluse toimumise ajal või kauem vastavalt kohaldatavale seadusele (sellise töötlemise alus on vajalik lepingu täitmiseks) ja (ii) oma toodete ning teenuste turundamiseks (põhineb õigustatul huvil), kuni esitatakse vastuväide. Isikuandmete jagamine on vabatahtlik, kuid nõutud võistlusel osalemise korral. Samuti saab isikuandmeid jagades infot uute pakkumiste kohta. Isikuandmeid võib koostööüksustele edastada volituslepingute alusel jätkamiseks vajalikus ulatuses. Igal ajal on võimalik taotleda oma andmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või teisaldamist. Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Rohkem infot leiab kodulehelt www.omegamarine.ee Privaatsuspoliitika alt. Andmekaitseametniku kontakt: dpo@omegamarine.ee.